LİSANSLI DEPOCULUK HİZMETLERİMİZ

A- KURULUŞ SÜRECİ

 • Ana (Esas) sözleşmenin hazırlanması,
 • Gerekçeli raporun hazırlanması,
 • Kuruluş başvurularının yapılması,

B-LİSANS SÜRECİ

 • Araziye göre gerekli silo/depo tipinin belirlenmesi (Yeni tesisler için),
 • Silo/Depo tipine göre taslak projelerin hazırlanması,
 • Mevcut tesisin teknik özelliklerinin belirlenmesi ve eksikliklerinin tespit edilmesi (Mevcut tesisler için),
 • Tesiste kullanılacak makine ve ekipmanların belirlenmesi,
 • Yatırım için fizibilite raporunun hazırlanması,
 • Lisans için gerekli belgelerin hazırlanarak, gerekli başvuruların yapılması,
 • Yapılmakta olan işlerin lisans yönüyle kontrol ve değerlendirilmesi, eksiklerin belirlenerek raporlanması,
 • Lisans alma sürecindeki komisyonlara nezaret edilmesi,

C-YATIRIM SÜRECİ

 • Yatırıma ait makine ekipman ve teknik özelliklerinin belirlenmesi,
 • İhtiyaç duyulan makine ekipman ve inşaat işleri için gerekli teknik şartnamelerin hazırlanması,
 • Firmalardan tekliflerin toplanması, yatırımcı ile birlikte tekliflerin değerlendirilmesi,
 • Yatırımcı ile firmaların anlaşmalarına nezaret edilmesi,
 • Yapılan işlerin yerinde kontrolünün yapılarak, eksiklerin tespit edilerek raporlanması,
 • Yatırımın teslim alınmasına nezaret edilmesi,

D- YATIRIM TEŞVİK SÜRECİ

 • Yatırım Teşvik Belgesi başvuru işlemleri,
 • Yatırım belgelerinin kayıt altına alınması,
 • Gerek olması durumunda revize işlemlerinin yapılması,