IPARD III PROGRAMI 2024 YILI ÇAĞRI TAKVİMİ YAYIMLANDI

IPARD III 2024 Yılı Çağrı Takvimi yayımlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumu 2024 yılı içinde aşağıda belirtilen çağrı takvimine uygun
olarak proje başvuruları kabul edecektir.

Çıkılacak çağrı ilanları kapsamında, IPARD III Programı’nın uygulanacağı
81 ilimizden proje başvurusu yapılabilecektir.

2024 yılı içinde çıkılacak çağrılar kapsamında;

  • M1 – Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar
  • M3 – Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
    İle İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar
  • M7 – Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme

tedbirlerinden inşaat, makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımları desteğine
ilişkin başvurular kabul edilecektir.

2024 YILI ÇAĞRI TAKVİMİ

TEDBİR ÇAĞRI
İLANI
BAŞVURU
DÖNEMİ
DESTEK
BÜTÇESİ
(Avro)
M3
Tarım ve Balıkçılık
Ürünlerinin İşlenmesi ve
Pazarlanması ile İlgili
Fiziki Varlıklara Yönelik
Yatırımlar
21 MART
2024
MAYIS66.000.000
M7
Çiftlik Faaliyetlerinin
Çeşitlendirilmesi ve İş
Geliştirme
HAZİRANTEMMUZ80.000.000
M1
Tarımsal İşletmelerin
Fiziki Varlıklarına Yönelik
Yatırımlar
TEMMUZAĞUSTOS90.000.000
M7
Çiftlik Faaliyetlerinin
Çeşitlendirilmesi ve İş
Geliştirme
(Açık Alanda Bitkisel
Üretim Projelerine
Yönelik Makine Ekipman
Destekleri )
AĞUSTOSEYLÜL12.000.000

Başvuru Çağrı İlanını ve 2024 Yılı Çağrı Takvimini görmek için tıklayınız.