LİSANSLI DEPO DANIŞMANLIĞI

5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre ülkemizde kurulması planlanan lisanslı depoculuk konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Bu kapsamda verilen hizmetler;

  • Şirket Kuruluş İşlemleri,
  • Mevcut tesislerin incelenerek lisanslı depoculuk sistemine uygun olmayan eksikliklerin tespit edilmesi ve raporlanması,
  • Yeni yapılacak tesislerin gerekli alt yapısının oluşturulması ve yatırımı esnasında lisanslı depoculuk konusunda gerekli danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,
  • Kurulum işi devam eden tesisin aşama aşama kontrolünün yapılarak lisanslı depoculuk konusunda eksikliklerinin tespiti ve raporlanması,
  • Lisans için gerekli belgelerin hazırlanmasının ve Lisans alıncaya kadar olan işlemlerin yönetilmesi, takip ve desteklenmesi,