YÖNETMELİKLER

TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK YÖNETMELİĞİ

LİSANSLI DEPOCULUK TAZMİN FONU YÖNETMELİĞİ

ELEKTRONİK ÜRÜN SENEDİ YÖNETMELİĞİ

YETKİLİ SINIFLANDIRICILARIN LİSANS ALMA, FAALİYET  VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK

LİSANSLI DEPOCULUK TAZMİN FONU YÖNETMELİĞİ

ÜRÜN İHTİSAS BORSASININ KURULUŞ, FAALİYET, İŞLEYİŞ VE DENETİM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASINDA ARACILIK FAALİYETLERİ İLE ARACILARIN GÖZETİMİ VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK